Donaties en sponsoring

Stichting artX is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. In dat geval helpt de fiscus een handje mee als u de instelling financieel wilt steunen. Stichting artX heeft de culturele ANBI status. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

De mogelijkheden voor u zijn:

  • Stichting artX betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Uw legaat of schenking komt dus voor 100% ten goede aan onze activiteiten.
  • U mag uw giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Omdat Stichting artX de status van een culturele ANBI heeft, geldt voor u een een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. In de berekening van uw belastingteruggave maakt u een onderscheid tussen eenmalige en periodieke giften. Voor verder informatie zie de website van de Belastingdienst. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie verder de website van de Belastingdienst voor vennootschappen of voor particuliere giften of legaten

Het rsin nummer van Stichting artX is 8579 23 535.

Voor informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst of uw belastingadviseur.